Additional menu

Fibernett

Våre folkevalgte mener bredbånd bidrar til bosetting, sysselsetting og verdiskaping. Bredbånd har gått fra å være noe som er kjekt å ha til grunnleggende infrastruktur. Det blir sidestilt med veier, jernbane, kloakk og strøm. Og det blir ikke bredere enn fiber.

Ifølge Cisco vil global internettrafikk passere 4,8 zettabytes (4,8 trilliarder bytes) per år i 2022, en tidobling fra 2012-trafikken. Antall enheter tilkoblet nettet vil være tre ganger så høyt som antallet verdensborgere. Og alle rede i 2017 ville en person trengt fem millioner år for å se gjennom all video som fraktes over det globale IP-nettet hver måned i 2017.

Analyser fra Google viser at gigabit-kapasitet er nødvendig for framtidens økte behov for strømming på flere samtidige enheter, økt videokvalitet, helse- og velferdsteknologi, samferdsel og smartere offentlige tjenester. En undersøkelse fra Prognosesenteret viser at 85 prosent av norske boligkjøpere ville foretrekke fiber framfor annen teknologi i sin nye bolig.

Fiberoptikk frakter data som lys gjennom glass, og kapasiteten er nær ubegrenset. Opplasting går like raskt som nedlasting, og dedikerte fiberlinjer inn til hver kunde hindrer påvirkning fra naboens nettbruk. De fleste norske fiberkunder har mellom 25 og 100 megabits/sekund. Til datatreffet The Gathering påsken 2012 leverte fiberen de spillfrelste en linje på oppsiktsvekkende 200 gigabits/sekund.

Framtiden stiller brede teknologikrav. Fiber kan oppfylle dem.

Her kan du lese mer om fibernett og saker som omhandler fibernett i Norge.