Tag: utbygging

Av Toril Nag, konserndirektør for Lyses televirksomhet Norge er nå et av de ledende landene globalt innen fibernettutbygging. Det er imponerende, og ikke minst viktig, for å befeste vår mulighet til å bestå som en ledende kunnskapsnasjon. Den rivende utviklingen i global kommunikasjon krever stadig høyere nivåer av nytenkning og ressurser. Like lite som du kan […]

I løpet av de siste årene har flere regionale og lokale bredbåndsoperatører levert svært hyggelige tall. En rekke av disse er drevet av mindre lokale energiselskaper, som er opptatt av å gi sine nærområder god bredbåndsdekning. Flere analyser viser at når man har nådd en penetrasjon (andel av kundene) på 50 % kommer pengene etter […]

Innen utgangen av 2017 skal 95 prosent av alle hjem og bedrifter i Skottland ha tilbud om fiberaksess. En investering på 4,4 milliarder kroner i spredt bebygde områder sørger for det.   To store prosjekter Skottland er i ferd med å bli et av de best fibrete landene i Europa. Som Norge har landet betydelige spredt […]

Regjeringen har sagt den vil ha 100 Mbit/s til alle, det er et fornuftig mål som vil gi et godt grunnlag for digital verdiskaping. IKT-Norge har i mange år satt fokus på behovet for høykapasitet til hjemmet, kontoret, bygget, mobilmastene osv. Skiftende regjeringer har dessverre blitt misinformert med påstander om at 4 Mbit/s er nok og at fiber ikke lønner seg. Derfor var inntil nylig defenisjonen på bredbånd i Norge 0.64 Mbit/s. Nå har vi en regjering som har satt et skikkelig mål – 100 Mbit/s til alle.