Per Morten Hoff i IKT-Norge har sendt brev til Samferdselsdepartementet. Les det i helhet her:  Bekymring vedrørende fremføring av bredbånd Det vises til den gode og tette dialogen som IKT-Norge har hatt med Samferdselsdepartementet vedrørende fremføring av ledninger i veigrunn.  I pressemeldingen  av 20.3.14 fra Samferdselsdepartementet stod bl.a. følgende: – En rask og effektiv utbygging […]