Innenfor helse- og velferdsteknologi blir det forventet økt digital tjenesteutvikling og innovasjon i årene som kommer. I Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge blir helse- og omsorgssektoren trukket frem som et av områdene med størst utviklingspotensial. Det skyldes at denne sektoren per i dag er mindre digitalisert enn mange andre sektorer. I Digital agenda for Norge […]