Tag: fibernett

Påskeferien er over. Å tilbringe tid i Walt Disney World er kjempemessig for store og små. Man kan si mye om konsernet, men la oss uansett fastslå at de er særdeles gode på 2 ting. De kan service og de kan logistikk. De kan det kanskje bedre enn noen andre, og de har kunnet det […]

Lite er en større hype enn delingsøkonomien i skrivende stund. At man mer effektivt deler eiendeler utenom den tradisjonelle tidsfestede økonomien er spennende. Det sies at økonomien mer og mer går «fra substantiv til verb», med andre ord går det fra bil til å frakte, fra seng til å sove og fra gitar til å […]

Bredbåndsutbygging er kostbart i Norge, men nødvendig. Det er stor uenighet på Stortinget om hvor store bevilgninger i statsbudsjettet som skal settes av til bredbåndsutbygging. Regjeringens forslag er 50 millioner kroner, mens Senterpartiet – ikke overraskende – er best i klassen med 215 millioner kroner. Midt i feltet finner vi Venstre og Arbeiderpartiet med henholdsvis […]

Staten spytter inn 160 millioner kroner. I alt 35 prosjekter har fått tildelt til sammen 160 millioner kroner. Det skal gi bredbåndsdekning til 10.800 nye husstander, melder Post- og teletilsynet (PT) mandag. Dette er penger regjeringen bevilget over statsbudsjettet for 2014 som ledd i en ny tilskuddsordning for bedre nettforbindelse. Prosjektene er i praksis ulike speiselag der staten går […]

Produsentforeningen, som organiserer norske film-, TV- og spillselskaper, lanserte i forrige uke at bredbåndsleverandørene skal betale inn en ny avgift. De mener at nettleverandørene må bidra til å støtte den norske produksjonen. Forslaget ble effektivt skutt ned, blant annet av min gode kollega, Torgeir Waterhouse (kan leses her). Men forslaget har blitt fremmet av filmindustrien i flere […]

Det kan være lett å avfeie ønsker om fibernett med at det handler om fem-fotssyke for at YouTube-videoer skal laste raskere. Jeg mener det handler om langt mer enn det og at hastighet kanskje til og med skal sees på som en heldig bonus med fibernett. Det handler om å bygge en robust infrastruktur som […]

I løpet av de siste årene har flere regionale og lokale bredbåndsoperatører levert svært hyggelige tall. En rekke av disse er drevet av mindre lokale energiselskaper, som er opptatt av å gi sine nærområder god bredbåndsdekning. Flere analyser viser at når man har nådd en penetrasjon (andel av kundene) på 50 % kommer pengene etter […]

Innen utgangen av 2017 skal 95 prosent av alle hjem og bedrifter i Skottland ha tilbud om fiberaksess. En investering på 4,4 milliarder kroner i spredt bebygde områder sørger for det.   To store prosjekter Skottland er i ferd med å bli et av de best fibrete landene i Europa. Som Norge har landet betydelige spredt […]

Per Morten Hoff i IKT-Norge har sendt brev til Samferdselsdepartementet. Les det i helhet her:  Bekymring vedrørende fremføring av bredbånd Det vises til den gode og tette dialogen som IKT-Norge har hatt med Samferdselsdepartementet vedrørende fremføring av ledninger i veigrunn.  I pressemeldingen  av 20.3.14 fra Samferdselsdepartementet stod bl.a. følgende: – En rask og effektiv utbygging […]

Per Neverdal bor i Gjøvdal i Åmli kommune og forteller her sin historie om hvordan de fikk fibernett til bygda ved hjelp av god dugnadsånd.  Hele prosessen med å få fibernett til Gjøvdal i Åmli kommune tok nok et par år. Det startet med at vi har en våken kommune, som engasjerte seg og bevilget […]