Per Neverdal bor i Gjøvdal i Åmli kommune og forteller her sin historie om hvordan de fikk fibernett til bygda ved hjelp av god dugnadsånd.  Hele prosessen med å få fibernett til Gjøvdal i Åmli kommune tok nok et par år. Det startet med at vi har en våken kommune, som engasjerte seg og bevilget […]