Bredbåndsutbygging er kostbart i Norge, men nødvendig. Det er stor uenighet på Stortinget om hvor store bevilgninger i statsbudsjettet som skal settes av til bredbåndsutbygging. Regjeringens forslag er 50 millioner kroner, mens Senterpartiet – ikke overraskende – er best i klassen med 215 millioner kroner. Midt i feltet finner vi Venstre og Arbeiderpartiet med henholdsvis […]