Datatrafikken i mobilnettet vokser med 60 prosent i året. Det gjør fastnettet viktigere enn noen gang. Smarttelefoner er den ferskeste trenden i kommunikasjonsrevolusjonen. Nærmere tre av fire kunder i Telenors mobilnett har en moderne smarttelefon, og «apps» har føyet seg inn i hverdagsspråket. Bruken av smarttelefoner og nettbrett skaper en enorm trafikkvekst i mobilnettet, […]