Tag: Altibox

Av Toril Nag, konserndirektør for Lyses televirksomhet Norge er nå et av de ledende landene globalt innen fibernettutbygging. Det er imponerende, og ikke minst viktig, for å befeste vår mulighet til å bestå som en ledende kunnskapsnasjon. Den rivende utviklingen i global kommunikasjon krever stadig høyere nivåer av nytenkning og ressurser. Like lite som du kan […]

Berit Svendsen skriver i et innlegg i Finansavisen at hun vil ha mer av bredbåndsmarkedet lagt under Telenor. Skal vi få fart i fiberutbyggingen er det ikke et større Telenor vi trenger, men at det blir lagt til rette for konkurranse mellom de ulike aktørene. Målt i antall privatabonnement hadde Telenor 45 prosent av det […]

Stian er 33 år og alenefar til Mia (4) og Madelen (6). Han jobber som teamleder i Drøbak Elektriske og har enebolig rett utenfor Askim sentrum. Vi stilte han noen spørsmål om hvordan han opplever å ha fiberinternett. Fiberbloggen: Hvordan opplevde du overgangen fra ditt gamle bredbånd til fiber? Stian: Det var som natt og […]