Innen utgangen av 2017 skal 95 prosent av alle hjem og bedrifter i Skottland ha tilbud om fiberaksess.

En investering på 4,4 milliarder kroner i spredt bebygde områder sørger for det.  Skottland fibernett

To store prosjekter

Skottland er i ferd med å bli et av de best fibrete landene i Europa. Som Norge har landet betydelige spredt bebygde områder. For å fibre dette har landet satt i gang et stortstilt prosjekt – The Digital Scotland Superfast Broadband programme.

Stor statlig innsats

Bevilgningsrammen fram til 2017 er på mer enn 4,4 milliarder kroner. Av disse bevilgningene sørger det offentlige for 3/4 av den totale rammen mens operatøren BT investerer vel omlag 128  milliarder kroner. Den dreier seg om to programmer begge innrettet på spredt bebygde områder. Highlands and Islands Enterprise er i full gang og 57 000 abonnenter var ved inngang til august koplet opp. Det andre skal dekke resten av den spredte begynnelsen i Skottland.

Av den offentlige totalinvesteringen er det staten via Scottish Government, Department for Culture, Media and Sport som finansierer mesteparten. Lokale offentlige investeringer utgjør en relativt liten andel. Noen av statens investeringer er finansiert via EU-støtte og kanalisert til Skottland via den britiske regjeringen.

Totalt omfatter de to programmene mer enn 1 million husstander. 600 000 i det andre prosjektet.

Denne infrastrukturinnsatsen er en av de mest omfattende i hele EU. Det dreier seg nesten utelukkende om fiberinvesteringer.

Du kan lese mer om det digitale Skottland her.

Av Arne Joramo
Telecom Revy

Dette innlegget sto først på trykk hos telecomrevy.no og du kan lese det her.