Norge som land er velsignet med en fantastisk natur, en natur som skaffer oss ren kraft, vakker utsikt, turistattraksjoner, men som samtidig gir store utfordringer med hensyn til samferdsel.

norge

Nordfjord – Foto: Simo Räsänen, Under Creative Commons lisens

Heldigvis for Norge har kraftbransjen her til lands sett sin besøkelsestid og bygget fibernett som ikke bare følger kraftlinjene mellom byer og kraftverk, men også ut til konsumenter og bedrifter.

Lykketreff nummer 2 er at stadig mer verdiskapning og forvaltning av intellektuell kapital skjer på nett. Dette er ikke tilfeldig, transport av lyssignaler over fiber er enklere å få til enn frakt av gods og personell på vei eller jernbane. Nå skal det nevnes at det er det en kombinasjon av nettverk og mer tradisjonell infrastruktur som skal til for å få fart på fastlands-Norge.

Hva skal til for å få fart på fastlands-Norge?

God kommunikasjon og fibernett er vesentlig for at tjenester, produksjon og handel kan fungere effektivt i Norge. Utkanten kan bringes nærmere til byene – og byene tettere sammen – kun ved raske nett og effektiv transport av virtuelle varer og arbeidskraft. Utkanten har ofte lettere tilgang til stabil og kostnadseffektiv kraft, mennesker og andre ressurser som kan utnyttes mer effektivt enn det vi gjør i dag. Før det metriske systemet kom på plass snakket vi gjerne om dagsreiser som beskrev avstanden mellom mennesker – nå er det millisekunder.

Trådløs sikring mot sårbarhet

Et velutbygd og robust fibernett er også et nødvendig backbone og alternativ til Telenor og Netcoms mobilnett og kan øke tilgjengeligheten av kommunikasjonstjenester ved større ulykker og katastrofer. Under brannen i Lærdal tidligere i år brant Telenors fasiliteter ned, og stedet ble isolert telekommunikasjonsmessig. Moderne trådløse nettverk og alternativ teknologi som er tilgjengelig i alle smarttelefoner og laptoper et godt supplement for avlasting av GSM-, 3G- og 4G-nettene. Kraftige trådløse nett kan brukes som bærer for avlastning eller erstatning hvis mobilnettet skulle være utilgjengelig. Slike trådløse nett er en naturlig utvidelse av fibernettene.

Det har vært mye snakk om internasjonal roaming, at man sømløst får tilgang hos andre operatører enn den som man er kunde av. Roaming har fått et dårlig rykte på grunn av ublu-prising fra operatører som har melket dette for alt det er verdt. Men en alternativ teknisk løsning ligger snublende nær. Ved manglende dekning i mobilnett kan mobile brukere benytte informasjon lagret i mobiltelefonenes SIM-kort til å automatisere innlogging på trådløse nett, og dermed unngå å roame. Det som ofte mangler i dag er den siste hundremeteren fra fiberterminering til den enkelte trådløse enhet. Den leverandør som bygger dette kan styrke kommunikasjonen ved badeplassen, på campingplassen, på hytta, på bussen, på stadion og i idrettshallen – rett og slett der mennesker oppholder seg.

«The New Style of IT»

Det er gitt at alle bedrifter så langt som mulig bør koble seg til ett fibernett, dette skaper rom til å vokse og øke tilgjengeligheten på tjenester i et lengre perspektiv. Å skape høyt tilgjengelige og fleksible tjenester et viktig mål for rasjonell drift i moderne virksomheter. En tydelig trend blant HPs kunder er å rasjonalisere og virtualisere virksomhetens datatjenester. Dette er første steg mot «The New Style of IT», et konsept stadig flere av HPs kunder omfavner.

«The New Style of IT» betyr at applikasjoner og tjenester alltid er tilgjengelige, på et hvert sted, for alle brukere, på alle plattformer. Alt fra PC-er til nettbrett og mobiltelefoner skal på en sikker måte kunne aksessere den samme informasjonen, om det så er hjemmefra, fra sykehuset såvel som fra togstasjonen.

Brukerkravene fra «The New Style of IT» betinger at man automatiserer tjenestene sine så mye som mulig, uavhengig av om man kjøper tjenesten over nettet etter behov eller selv produserer det man trenger. Hybridmodellen gjør at man kan kombinere ulike leveransemodeller og til enhver tid velge den produksjonsmåten som leverer den optimale kombinasjonen av pris og kvalitet.

Med dagens prisnivå og leveringspresisjon på grunnleggende skytjenester er det meningsløst for en liten virksomhet å selv drifte sin egen epostserver i kjelleren. Det er mye mer effektivt å kjøpe dette som en tjeneste fra en sky-basert leverandør, eller hvis det er krav om dette kjøpe en tilsvarende managed service levert på egen infrastruktur. Kombinasjonen av automatisering og storskala drift gir store besparelser på kost og tilgjengelighet av ressurser.

Evnen til å dele på grunnleggende ressurser er essensiell for å oppnå kostnadsreduksjon og økt kvalitet.

Samarbeid gjør sterk

Samarbeid mellom virksomheter skaper mulighetene for selv små enheter å nå kritisk masse. Et lysende eksempel blant HPs kunder på et slikt samarbeid er Nordfjordnett på Måløy i Sogn og Fjordane. De skaper tilgjengelige, fleksible og stabile tjenester og gjør dem tilgjengelige for en rekke kommuner i regionen.

Veien mot «The New Style of IT» er en reise som tar tid, men der hvert nytt steg øker tilgjengelighet og kvalitet. Hvert steg bidrar også til å senke kosten per tjeneste som leveres. Hos Nordfjordnett har de samlet kompetansen og fordelt utstyr på to høytilgjengelige datasentre som ved hjelp av fibernett forbinder de samarbeidende kommunene med samordnede tjenester.

Det er slik Norge kan samles, slik at mindre distriktsaktører også kan nå kritisk masse. -Dette er virkelig et eksempel til etterfølgelse.

 

God helg! 

Anita Krohn Traaseth, Stig Alstedt og Geir Leirvik i HP Norge