Opplysningskontoret for fibernett er en informasjonssentral med mål om å øke den grunnleggende kunnskapen om og skape interesse for fibernett hos norske forbrukere.

Hovedformålet er å fortelle om fibernettets muligheter og dens betydning for samfunnet både i dag og i fremtiden. Fibernett er basert på at datatrafikk sendes som lys, og har derfor en rekke fordelaktige egenskaper. Fagfolk regner fibernett som det mest fremtidsrettede, robuste og skalerbare aksessmediumet for morgendagens kapasitetsbehov i bredbåndsnett.

Vår hovedstrategi er å øke bevisstheten om fiber ved hjelp av langsiktig holdningspåvirkning. Målgruppen består av norske forbrukere i alle aldre.

Opplysningskontoret for fibernett ble som pilotprosjekt initiert av Lyse Energi AS i samarbeid med IKT-Norge, og drives nå av Norsk fiberforum.