Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsmann og medlem av kulturkomiteen på Stortinget Ib Thomsen skrev dette innlegget i Dagens Næringsliv mandag 6. juli 2015:

«Frp har alltid vært partiet som er imot skatter, avgifter og offentlige inngrep, det er derfor ikke aktuelt for Frp å innføre en ny særavgift. Jeg sier som internettdirektør i IKT-Norge, Torgeir Waterhouse – om vi innfører en slik avgift på bredbånd, hva blir da det neste? Skal vi tvinge taxinæringen til å betale for utesteder som sliter? Frp vil ikke være med på å finansiere en allerede oversubsidiert filmnæring.

Norsk tv- og filmbransje har fått deler av sin inntekt fra avgiften på dvd-salget, og med et fallende dvd-salg har også inntektene til disse bransjene sunket. Dette rettferdiggjør likevel ikke at bransjene nå skal stikke sugerøret sitt ned i selskaper som Netflix og HBOs lommer. Disse selskapene tjener penger på egenproduserte filmer og serier, og har en forretningsmodell som fungerer svært godt. Det er uakseptabelt at norsk tv- og filmbransje nekter å lære av dem som får det til å fungere, for å så basere sine inntekter på en gammeldags subsidieringsmodell. Vi er opptatt av frivillighet. Det er forbrukeren og ikke skattebetaleren som skal finansiere norsk tv- og filmindustri.

Bransjene argumenterer med at Netflix også tjener penger på norskproduserte serier, slik som Lilyhammer. Det har de rett i, men Netflix har kjøpt retten til å vise denne serien, og dermed også retten til å tjene penger på den. Hvorfor tviholder norsk tv- og filmbransje på en åpenbart gammeldags subsidiebasert finansieringsmodell, som så tydelig er utdatert, samtidig som de nekter å lære av dem som faktisk fungerer?»