Fredag 15. april la statsrådene Jan Tore Sanner og Ketil Solvik-Olsen fram Stortingsmelding 27 – Digital agenda for Norge. Hvis man tilhør en lidenskapelig engasjert infrastrukturorganisasjon er det mye gledelig lesing i meldingen – ikke minst i EKOM-planen som er en del av meldingen.

Mål

Regjeringen har satt ambisiøse og konkrete mål for ekompolitikken framover, og bekrefter det vi i Lyse lenge har hevdet: Et hus uten skikkelig kraftig bredbånd blir snart ubeboelig. Eller i stortingsmeldings-språkdrakt: – Innen år 2020 skal 90% av husstandene ha tilbud om minst 100 Mbit/s basert på kommersiell utbygging i markedet.

Regjeringen har satt ambisiøse og konkrete mål

Personlig finner jeg enda mer glede i setningen «Det skal være enkelt å bygge bredbåndsnett. Reglene for legging av bredbåndskabel langs kommunal og fylkeskommunal vei skal være mest mulig ensartet». Hurra! Intet mindre enn Hurra! Det kanskje største hinderet for kostnadsoptimal bredbåndsutbygging er herved adressert, til glede for alle de som venter på å få skikkelig kraftig bredbånd til sitt område.

Det skal være enkelt å bygge bredbåndsnett.

Kunden i sentrum.

Stortingsmeldingen er konkret på mange viktige områder. Den sier det skal være enkelt å være ekom-kunde. For eksempel fastslås det at kundene «skal ha tilgang til innhold og applikasjoner over internett etter eget ønske. Norge skal arbeide internasjonalt for å beholde internett åpent og ikke-diskriminerende.»  For den jevne forbruker virker kanskje dette åpenbart – men det er faktisk flere leverandører av bredbånd som ennå – i 2016 – krever at kundene skal kjøpe TV fra dem, for at de skal få kjøpe internett. Derfor viktig at meldingen er klar og tydelig.

Spot on

Det kanskje aller mest interessante for oss som infrastruktureier, er likevel kanskje denne føringen: Det skal være lønnsomt å investere i ekom. Javisst. Det aller viktigste for å sikre gode kundetjenester og god konkurranse – er at det er lønnsomt å investere langsiktig i infrastruktur og tjenester. Vi gleder oss også over at samferdselsminister Ketil Solvik Olsen under framleggelsen av meldingen, bebudet en modernisering av reguleringen innen ekom sektoren. – Nye aktører i markedet, nye forretningsmodeller, nye teknologier og ikke minst nye brukervaner krever ny og oppdatert regulering, sa ministeren. Vi er helt enige med ham i det!  Forutsigbare og moderne rammebetingelser stimulerer til investeringsvilje. Den nye digitale agendaen er i så måte spot on.

Det skal være lønnsomt å investere i ekom

Her kan du se ministerene Sanner og Solvik-Olsen presenterer den nye digitale agendaen

Lyse var med og gav innspill til den digitale agendaen, både i direkte dialog og via IKT Norge. Mer her.

Digital agenda for Norge

EKOM planen.

IKT Norge deler vår begeistring for EKOM planen – men er bekymret over om resten av digital agenda er offensiv NOK. Les deres kommentar her.

Toril Nag

AppleMark

Konserndirektør Tele – ansvarlig for fiberutrulling og digitale tjenester i Lysekonsernet. Brenner for gode kundeopplevelser, teknologi, næringsutvikling og verdibasert ledelse.

 

Innlegget var først publisert her.