Fibernett er framtidens motorvei, og den er klar til bruk nå. Mange kommuner blir skremt når de får besøk av private aktører som ønsker store prosjekter og utbygginger i deres kommune. De tenker: Hva om det går skeis, hva om budsjettet sprekker, hva om resultatet ikke blir tilfredsstillende?

Fibernett er framtidens motorvei

Det er tanker vi forstår. Bommer kommunen på et prosjekt, blir det stoff i lokalavisen og misfornøyde innbyggere.

Men, og det er et men her. Når det kommer til utbygging av fibernett, mener vi kommunene bør frykte konsekvensene av å si nei, ikke konsekvensene av å si ja.

Digital Evolution Index fra Tufts University, en vurdering av hvor langt ulike nasjoner er kommet i overgangen til det digitale samfunnet, viser at Norge ligger etter våre skandinaviske naboer.

Bare tre av ti nordmenn mener de bor i en digital kommune, ifølge en undersøkelse laget av NyAnalyse.

Bare tre av ti nordmenn mener de bor i en digital kommune.

Helsevesenet skriker etter e-helse og frigjøring av hender, og skolevesenet skal følge de digitale læremålene uten digital infrastruktur. Da kan man spørre seg om det er risikoen ved å la private aktører bygge ut fibernett som er stor, eller risikoen ved ikke å slippe oss til? Vårt svar på dette er åpenbart, så la oss se på noen kommuner som har gått foran og bygget ut framtidens motorvei.

Kongsberg er et fyrtårn blant norske kommuner når det kommer til digitalisering og innovasjon, men de var også skeptiske til utbygging av fibernett i begynnelsen.

I dag er situasjonene en helt annen. Nå styres digitaliseringsarbeidet gjennom en egen plan som er kjent i hele kommunen, veisjefen opplever graving som et gode og ikke et onde. Da får vi som utbygger, gode og balanserte rammebetingelser som igjen fører til at vi kan legge til rette for framtiden, uansett hva den bringer. Vi legger nemlig en infrastruktur som vil tåle utviklingen, ikke bare de neste fem årene, men de neste 20 årene.

Det er ikke bare store, kjente kommuner dette gjelder for. Se for eksempel på den lille kommunen Svelvik utenfor Drammen. Der har de skjønt at for å være en attraktiv kommune i framtiden, for å være rustet til å omstille helsevesenet og for å svare på de digitale utfordringene i skolen, må de ha en infrastruktur som tåler utviklingen. Det gjorde at vi fikk et konstruktivt og effektivt samarbeid med kommunen for å legge til rette for fiberutbygging.

Vi vet at de store, grunnleggende endringene vi skal gjennom i årene framover, krever stor innsats av mange og på mange områder.

Vi vet at kommunene jobber hardt for å få på plass strategier og planer for framtiden, samtidig som de må holde kontroll på stramme kommunebudsjetter, men vi vet også at uten en infrastruktur og et bredbånd som jobber med deg og ikke mot deg, blir arbeidet enda tyngre.

Fremtiden er her nå.

Derfor tar vi i Viken investeringen for kommunene. Vi investerer opp mot 400 millioner kroner i året og bidrar med 25.000 kroner per bolig, uten at boligens eier må betale en høy etableringskostnad. Vi kan dette, vi vil dAnne Berit Rørlien, administrerende direktør, Viken Fiber ASette, og vi legger til rette for dette.

Det handler ikke om framtiden i et 10–20 års perspektiv. Fremtiden er her nå, og den kjører best på framtidens motorvei.

Anne Berit Rørlien, administrerende direktør

Viken Fiber AS