Fiberbredbånd fra kommersielle aktører kan sammenlignes med et kinderegg. Med riktige og forutsigbare vilkår kan private aktører investere med trygg og fornuftig avkastning. Landets innbyggere og næringsliv får infrastrukturen de trenger. Og regjeringen kan få sine sunne og friske bredbåndsmål finansiert på annet vis enn over statsbudsjettet.

I dagens Norge er det dessverre tidvis vanskelig å være kommersiell infrastrukturinvestor. Med andre ord er det ikke sikkert at alle i Norge kan få kinderegget sitt, selv om de måtte ønske det.

Grunnen er like tilfeldig som den er snål. Det handler om at kommuner, små som store, har selvråderett når det kommer til fremføring av kabler både under og over bakkenivå. Også kalt «graveinstruks». Enkelte kommuner er flinke og balanserte i utforming og håndheving, andre forstår kanskje ikke eller er tilsynelatende redde for alle typer infrastrukturarbeid – og innfører i praksis dermed mer eller mindre forbud mot slik aktivitet.

Heldigvis er det ikke så vanskelig for det offentlige å bidra til kinderegg-fest som det kan virke. Det handler bare om å gjøre enkelte prosesser mindre omfattende enn strengt tatt nødvendig.

Her er oppskriften:

– Klassifisér veier i boligområder som lavt trafikkerte, ikke som riks- og fylkesvei.
– Krev god reasfaltering av det som berøres av anleggsarbeidet, men ikke av mer.
– Krev at kabler graves ned dypt nok, men ikke dypere.
– Ta kommunale gebyr for det arbeidet kommunen påføres, men ikke for mer.
– Foretrekk gjerne nedgravd nett, men forby ei lufttrekk der det ikke er fysisk mulig å grave.
– Bruk sunt bondevett og ikke ri prinsipper for enhver pris.

Følger det offentlige denne enkle oppskriften er vi overbeviste om at kinderegg i bøtter og spann kan nytes over hele landet de neste valgperiodene.

Hadde ikke det smakt godt?

jon_birger_ellingsen_213x319

 

 

 

 

 

 

Jon Birger Ellingsen,
Viken Fiber