IKT-Norge hadde i forrige uke et positivt møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet.

Hovedformålet var å få klarhet i den såkalte graveforskriften: Veilovens §32 Forskrift om ledninger av 8. oktober 2013.

70-90% av kostandene ved å fremføre fiber kommer fra graving. Skal vi få bygd ut Norge med fiber må det legges tilrette for graving. Den såkalte graveforskriften har vært et mareritt for bransjen, og ulike lokale regler har vært til hinder for utbygging av fiber.

Politisk ledelse konkluderte med følgende i møtet med IKT-Norge:

Gravedybde for fiberkabler i rør under 125mm er 40 cm, dette gjelder for fylkes og riksveier. Men, og dette er viktig;  Veilederen skal gjelde for alle veier, også kommunale veier.  Det vil si at ved kryssing av vei, forutsatt at rørdiameter ikke overstiger 125mm, så er gravedybden 40cm. 

Det vil i løpet av kort tid gå ut et skriv fra departementet til alle norske kommuner. Dette vil bli gjort i samarbeid med KS. Politisk ledelse slår uttrykkelig fast at det skal være en veileder for alle norske veier. I brevet vil alle kommuner bli bedt om å forholde seg til veilederen.

Det ble fra IKT-Norges side påpekt at kommunalt selvstyre er hvor det eventuelt skal graves, ikke hvor dypt det skal graves. Når veilederen nå skal gjelde for alle veier håper vi at usikkerheten vedrørende gravedybde kan legges død en gang for alle.

Det er altså rør-dimensjon under 125mm som er avgjørende for gravedybde, men slik vi tolker forskriften kan man faktisk legge to parallelle rør på 125mm og forholde seg til gravedybde på 40cm. Er røret f.eks 150mm snakker vi om gravedybde på 80cm.

Per Morten Hoff

Politisk ledelse slo videre fast at offentlig tilskudd til bredbånd vil bli sett opp mot graveregler. Og videre at dersom veilederen mot formodning ikke skulle virke, så vil det raskt bli vurdert andre tiltak.

IKT-Norge er fornøyd med at det nå ser ut til å bli brakt klarhet i regimet vedrørende fremføring av bredbånd. Denne saken har sinket bredbåndsutbyggingen i Norge. Forskriften som den forrige regjeringen la frem to dager før valget har flere svakheter og uklarheter, men det er nå viktig å forholde seg til de nye politiske signalene som slår fast at gravedybden for fiberfremføring vil være 40 cm, uavhengig av om vi snakker riksvei eller kommunal vei.

 

 

Per Morten Hoff,
generalsekretær IKT-Norge