− Det er flere teknologier som kan understøtte høye hastigheter i dag, men kun fiber er hundre prosent framtidssikkert, sier sjefsanalytiker Valérie Chaillou i det internasjonale analysebyrået IDATE.

fiber-optics

Chaillou står ved IDATE sin stand og småprater. Hun er i vinden under Fibre to the home council (FTTH) sin fiberkonferanse i Stockholm, for hun har mye statistikk som viser utviklingen i bredbåndsutbygging i Europa.

− Alt handler om fiber
− Jeg er ansvarlig for all telekomanalyse i IDATE, men i bunn og grunn handler alt om fiber. Vi ser en klar europeisk trend hvor flere og flere med VDSL- eller annen eldre teknologi går over til fiber, og fiber er det mest spennende segmentet å analysere, forklarer hun.

IDATE er et internasjonalt analysebyrå med flere eksperter innen telekomindustrien. I desember hvert år lager de blant annet en stor undersøkelse for FTTH Council Europe.

Norge ligger et godt stykke bak land som Russland og Sverige i hvor mange av landets innbyggere som har tilgang til fibernettet. Men vi skårer høyt i porsjonen aktive kunder av alle som har tilgang til fiber.

− 50 prosent av de som har tilgang er aktive kunder i Norge, og det er imponerende. Bare Tsjekkia slår dere med 55 prosent. Gjennomsnittet i Europa ligger på 25 prosent, forteller Chaillou.

Hva blir framtidens bredbåndskrav?
Ved enden av 2013 var det 20,1 millioner aktive fiberkunder og 77,8 millioner inaktive kunder med tilgang til fiber (homes passed) i Europa.

FTTH-messen i Stockholm fra 18.-20. februar har samlet over 3000 deltakere, og det har handlet mye om fibersuksessen i de nordiske landene, om spillindustriens behov for fiber og ikke minst det smarte hjemmet og velferdsteknologien den kan føre med seg.

Pearse O’Donohue er nestleder i komiteen for telekommunikasjon i den europeiske kommisjon.

− Vi skal ifølge reglementet ikke favorisere én teknologi, men heller se til at Europas farts- og teknologimål blir nådd. Allikevel kan jeg med trygghet slå fast at fiber er framtiden. Annen teknologi kan nå imponerende 200 megabits per sek som er vel og bra i dag, men bare fiber kan sikre at vi når framtidens bredbåndsmål, sier han.

− Vi vet ikke hva framtidens bredbåndskrav vil være, men vi vet at fiber kan oppfylle dem, legger O’Donohue til.