Nordic Edge Expo 2015 er over. Det var et internasjonalt seminar om smarte byer. EU peker på flere trender som gjør at man på tvers av Europa, og verden nå satser store summer og prioriterer mye politisk arbeid for å sikre fortgang. Å sikre energieffektivitet, minimere samferdselsutfordringer, maksimere GDP, forbedre forvaltning av helsevesen og ikke minst øke den generelle livskvaliteten for folk og fe.

Smarte byer virker enkelt sagt som en veldig god ide.

For å få til utvikling av virkelig smarte byer hevder ekspertene som nettopp har reist hjem til sine smarte byer følgende;

  • Å snakke med EU om prosjektmidler er smart
  • Å lytte til innbyggere, kanskje særlig fjortiser når man skal utvikle tjenester er smart
  • Åpenhet når det kommer til datadeling og sensorteknologi er smart
  • Å innse at IoT/Wifi of Everything er en svær del, men ikke hele denne økologien, er smart
  • Å la det offentlige spille rollen som ’tilrettelegger’ fremfor ‘bestiller’ er smart
  • Å bistå lokale små start-ups til å drive utviklingen lokalt er smart
  • Å opprette prosjekter fremfor piloter er smart
  • Å sørge for at grunnleggende infrastruktur, som vei, vann, el-nett og fibernett er så robust som mulig er smart
  • Å innse at smarte byer er et lokalt kommunalt fenomen, og ikke nasjonalt er smart

Ikke vet jeg, men om noen ikke er smarte…ja, da er de vel enkelt sagt dumme da. Det må være overførbart fra folk til byer i sammenhengen.

Har kommunen din gjort mange av de smarte tingene over?

Mange partiprogram inneholdt lovnader om å arbeide for dette. Kanskje er nettopp det å bli smartere som samfunn er det våre nye folkevalgte skal utfordres på. Det tror jeg ikke er dumt i alle fall.

Jon Birger Ellingsen

Direktør kommunikasjon, marked og forretningsutvikling, Viken Fiber AS