Telekom er teknologi. Teknologi er presist. Presist er bra.

I 2016 har mange kunder vansker med å skille bredbåndstilbudene fra hverandre, både når det kommer til selve tjenesten og teknologien tjenestene bæres frem på. Vi har en skog av varianter, langs flere akser. Det er bra. Få steder i verden har en sterkere konkurranse innen telekom. På tjenestesiden har vi et marked og en forbrukermasse som konsumerer enormt mye, og er veldig langt fremme som produktlivssyklusenes pionerer. I tillegg har vi et flott mangfold av nettverk man kan koble seg til for å benytte disse tjenestene, vi har i alle fall parabol, bakkenett, radionett, kabelnett, xDSL-nett og mange har etter hvert også mulighet til å ferdes i verdensveven på et fibernett.

Et buzz word

Fibernett er blitt et utrykk og «noe mer». Det er blitt et buzz word. Mange liker å bruke buzz words. Buzz words er ikke presist.

I Frankrike har man kommet frem til en spennende dom. Der har man i korte trekk besluttet at man ikke kan bruke «fiber» i markedsføring og salgsøyemed, med mindre det faktisk er et fibernett man selger tilkobling til.

Les mer på diffractionanalysis.com.

Vi skal anerkjenne og setter pris på konkurranse. Flinke konkurrenter bygger robuste fibernett. Andre foredler andre etablerte nett. Begge forretningsmodeller er gode, men med tanke på at vi alle må være ærlige og snille med våre kunder så håper jeg at telekom-sektoren i Norge selv kan pålegge seg et strammere og ærligere regime når det kommer til buzz words.

 

 

Jon Birger Ellingsen

Direktør kommunikasjon, marked og forretningsutvikling

Viken Fiber AS