Per Morten Hoff i IKT-Norge har sendt brev til Samferdselsdepartementet. Les det i helhet her: 

Bekymring vedrørende fremføring av bredbånd

Det vises til den gode og tette dialogen som IKT-Norge har hatt med Samferdselsdepartementet vedrørende fremføring av ledninger i veigrunn.  I pressemeldingen  av 20.3.14 fra Samferdselsdepartementet stod bl.a. følgende:

– En rask og effektiv utbygging av bredbåndnettet over hele landet er avhengig av at vi får en enklere, mer forutsigbar og lik behandling av søknader om tillatelser for å framføre kabler og ledninger.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og lederen av Hovedstyret i KS-Kommunesektorens organisasjon, Gunn Marit Helgesen, i forbindelse med et felles brev de har sendt til alle fylkeskommuner og kommuner i landet.

I brevet blir det vist til at Samferdselsdepartementet 8. oktober i fjor fastsatte en forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs alle offentlige veger. 

Samferdselsdepartementet godkjente samme dag også Vegdirektoratets forslag til veileder for ledninger i riksvegnettet, men med enkelte endringer når det gjelder krav til gravedybde.

Dette var musikk i våre ører og vi gav også uttrykk for usikkerheten rundt gravedybder nå endelig så ut til å være historie og slutten på seks års handlingslammelse fra den forrige regjeringen.  Bredbåndsaktørene har uttrykt at de er fornøyd med krav om maksimum gravedybde på 40 cm for rør med diameter under 125 mm. Dette sporer til at markedet gjør nye store investeringer. I 2013 investerte våre medlemmer 9.7 milliarder kroner i infrastruktur for høyhastighetskommunikasjon.

Den 21. mai deltok undertegnede på vegne av IKT-Norge i møte i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. På møtet var tre departementer representert. SD ved Brita Ottern, KMD ved Magnar Danielsen og OED ved Lisa Løvold. Møtet gav IKT-Norge og telebransjen et aldri så lite sjokk. En sak vi trodde nå var løst synes å være alt annet enn løst.

De 21 største tettstedene i Norge som er samlet i Veiforum la frem sine synspunkter og det var klar tale. Vi gjør som vi selv vil. Vi bryr oss ikke om brev fra SD og KS.

Det ble trukket frem at Sandnes kommune nylig har tatt frem en ny graveforskrift og at man ønsker at den kan danne mal for øvrige norske kommuner. I Sandnes har man komplisert bildet ved at man for kommunale veier skiller på veiklasse 1 og veiklasse2 innen kommunen. I tillegg vil de praktisere ulik gravedybde for de to veiklassene. For veiklasse 1 er gravedybden i Sandnes fastsatt til minimum 60cm. Sandnes som nå skal danne mal for resten av kommunene i Norge i følge Veiforum, bidrar definitivt ikke til forenkling.

Det ble også fremlagt oppdatert status for april 2014 vedrørende gravedybde for noen av de i deltakende kommuner i Veiforum.  Asker 50-70 cm; Oslo 60-72 cm; Kongsberg 55-70 cm; Lier minimum 60 cm, Grenland minimum 60 cm, Drammen 45-65 cm. Sandnes 40- til minimum 60 cm.

Det må være klart for de fleste at dette ikke bidrar forenkling, forutsigbarhet og likbehandling slik statsråden signaliserte at hensikten med forskrift og veileder var.

Vi blir meget overrasket når representanten fra SD uttrykker at denne utviklingen er forventet og at en anbefaling fra statsråden og KS, ikke har noen virkning. Vi oppfatter det negativt at dette blir uttalt fra SD. I møtet ble dette tolket som en ren støtte til at de 22 kommunene i Veiforum, fullstendig ignorerer regjeringens hensikt.

IKT-næringen investerer mangfoldige milliarder i samfunnskritisk infrastruktur som gjør at vi får raskt bredbånd, telefoni, tv, mobildata, nødnett og muligheter for at stadig flere eldre kan bo lenger hjemme, ved bruk av velferdsteknologi. For første gang i Norgeshistorien bygger kommersielle aktører samfunnskritisk infrastruktur på egen regning og risiko. I hovedsak har all annen infrastruktur blitt bygget med 100% statlige midler. Om det ikke blir en løsning på graveforskriften også for kommunale veier, er vi redd at bredbåndsutbyggingen vil stoppe opp i regi av markedet og det vil bli det offentliges oppgave og kostnad å bygge ut bredbånd i Norge.

Det blir helt feil at det er kommunale veisjefer og kommuner som mottar store overføringer fra staten som skal bestemme om samfunnskritisk infrastruktur skal bygges ut eller ikke.

I EU lages det standarder for hele unionen når det gjelder ledninger i grunnen og fremføring. EU-minister Nelly Kroes slo nylig fast at enkel og kostnadseffektiv fremføring av bredbånd vil få en meget sentral plass i det kommende Bredbåndsdirektivet.

IKT-Norge mener det må tas et nytt og kraftigere grep om ”graveforskriften”, da de grep som er tatt til nå, tydeligvis ikke har fungert slik den gode hensikten var. Jo lenger tid det tar før det blir reagert, jo sterkere vil det bre seg usikkerhet og et nytt kaos, når det gjelder gravedybde.  Vi ser frem til en rask tilbakemelding fra departementet fordi vi som næring nå bokstavelig talt er meget usikre på veien videre.

 

Per Morten HoffMed vennlig hilsen

Per Morten Hoff
Generalsekretær
IKT-Norge

______________________________________________________________________

Les tidligere innlegg på fiberbloggen her: 

Høyhastighetsbredbånd til hele landet – av Ketil Solvik-Olsen
Raskere nett samler Norge til ett rike – av HP Norge