Nettnøytralitet høres unektelig lite sexy ut. Gråsoner har derimot fått veldig vind i seilene de siste årene, trolig har det noe med populærlitteratur å gjøre. Årsaken til at nettnøytralitet i det hele tatt er en tungt debattert sak er dog nettopp at den inneholder så mange gråsoner. Langt på vei består nettnøytralitet mer eller mindre […]