Telekom er teknologi. Teknologi er presist. Presist er bra. I 2016 har mange kunder vansker med å skille bredbåndstilbudene fra hverandre, både når det kommer til selve tjenesten og teknologien tjenestene bæres frem på. Vi har en skog av varianter, langs flere akser. Det er bra. Få steder i verden har en sterkere konkurranse innen […]