Det skrives og menes mer og mer om teknologi. Alt skal koblet til alt, og alt skal fungere 24/7 samt brukes mer og mer. Ingen som leser dette stusser når de hører om Internet Of Things eller Nielsens lov. Bredbånd er gøy, bredbånd er lønnsomt og høyhastighetsbredbånd er avgjørende for både mennesker, bedrifter, kommuner og nasjoner. Færre og færre betviler […]