Arkiv: desember 2015

Statsbudsjettet er klart, med ei løyving til breibandutbygging i ikkje-kommersielt utbyggbare område på 126,9 millionar. Gjennomsnittet sidan 2009 er 119 millionar kvart år, så årets løyving er altså på det jamne. Behovet for statsstøtte for å gi skikkeleg breiband til 98% av folket i Norge er 3,5 milliardar. Det mest skuffande er at dagens regjering […]

Som samfunn er vi avhengig av moderne infrastruktur og vår videre utvikling er avhengig av at utbyggingen skjer raskere enn den gjør i dag. Siden midten av 90-tallet har nettet vært et av våre viktigste hjelpemidler for informasjonsspredning, kommunikasjon, handel og underholdning. Vi har gått fra å være et samfunn der fasttelefonen var helten i hjemmet, til å ha alt vi trenger på mobiltelefonen og […]