Det har de seneste årene vært skrevet og uttalt mye omkring viktigheten av at Norge tiltrekker seg de store internasjonale aktørene som ønske å etabler «grønne datasentere» i Skandinavia og Europa. I flere sammenhenger kan det virke som om det er arbeidsplasser, inntekter for fiberleverandørene og skatteinntekter som er hoveddriveren for argumentasjonen. Sett fra fiberutbyggernes […]