I Statsbudsjettet for 2016 foreslår Regjeringen å bruke 51,5 millioner kroner til bredbåndsutbygging i distriktene. Dette er mer enn en halvering av støtten for inneværende år, og det laveste statlige bidraget til utbygging av distrikts-bredbånd de siste 10 årene. Av regjeringsplattformen fremgår det at Regjeringen vil sikre hele landet høyhastighetsbredbånd, med et mål på 100 […]