Arkiv: juli 2014

Per Morten Hoff i IKT-Norge har sendt brev til Samferdselsdepartementet. Les det i helhet her:  Bekymring vedrørende fremføring av bredbånd Det vises til den gode og tette dialogen som IKT-Norge har hatt med Samferdselsdepartementet vedrørende fremføring av ledninger i veigrunn.  I pressemeldingen  av 20.3.14 fra Samferdselsdepartementet stod bl.a. følgende: – En rask og effektiv utbygging […]

Per Neverdal bor i Gjøvdal i Åmli kommune og forteller her sin historie om hvordan de fikk fibernett til bygda ved hjelp av god dugnadsånd.  Hele prosessen med å få fibernett til Gjøvdal i Åmli kommune tok nok et par år. Det startet med at vi har en våken kommune, som engasjerte seg og bevilget […]

Berit Svendsen skriver i et innlegg i Finansavisen at hun vil ha mer av bredbåndsmarkedet lagt under Telenor. Skal vi få fart i fiberutbyggingen er det ikke et større Telenor vi trenger, men at det blir lagt til rette for konkurranse mellom de ulike aktørene. Målt i antall privatabonnement hadde Telenor 45 prosent av det […]

Regjeringen vil legge fram en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon. Planen bør inneholde tiltak og legge grunnlag for at flest mulig skal få høykapasitetsbredbånd så raskt som mulig. Bredbånd er i dag en del av landets grunnleggende infrastruktur, og helt avgjørende både for arbeidsplasser og for at folk skal få dekket daglige kommunikasjonsbehov. Regjeringspartiene tok […]