Arkiv: april 2014

Samferdsel er et av regjeringens viktigste satsningsområder. Tradisjonelt har det handlet om fysisk transport for å kunne kommunisere, arbeide og handle med hverandre. I dag kan vi også reise og gjøre mye digitalt. I vår regjeringsplattform har vi som målsetning at infrastrukturen skal være så bra at den kan være et konkurransefortrinn for oss som […]

  Datatrafikken i mobilnettet vokser med 60 prosent i året. Det gjør fastnettet viktigere enn noen gang. Smarttelefoner er den ferskeste trenden i kommunikasjonsrevolusjonen. Nærmere tre av fire kunder i Telenors mobilnett har en moderne smarttelefon, og «apps» har føyet seg inn i hverdagsspråket. Bruken av smarttelefoner og nettbrett skaper en enorm trafikkvekst i mobilnettet, […]

Trading Commission Costs Brokerage businesses offer liquidity for shareholders, allowing them to engage inside the currency markets. As they help transactions that complement firms in need of capital, alongside savers seeking investment opportunities broker firms are a part of this method. Retail agents utilize information technology to prepare buyers custom essay meister review and sellers […]

LONGYEARBYEN (digi.no): Telenor inviterte denne uken med seg en rekke journalister til et besøk på Longyearbyen på Svalbard. Der har Telenor et eget datterselskap, Telenor Svalbard AS, som leverer kommunikasjonstjenester under helt spesielle forhold. Selskapet har til sammen åtte ansatte. Til tross for at Svalbard ligger isolert til – eller kanskje nettopp derfor – så […]