Arkiv: januar 2014

IKT-Norge hadde i forrige uke et positivt møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. Hovedformålet var å få klarhet i den såkalte graveforskriften: Veilovens §32 Forskrift om ledninger av 8. oktober 2013. 70-90% av kostandene ved å fremføre fiber kommer fra graving. Skal vi få bygd ut Norge med fiber må det legges tilrette for graving. […]

Mange steder er det ikke realistisk å få verken fiber eller annen høyhastighetsbredbånd frem til døra. Men nå er en ny støtteordning for utbygging av bredbånd på trappene. Utbygging av fiber er i kraftig vekst, men likevel er det flere steder i landet der investorer ikke finner det regningssvarende å bygge ut verken fiber eller […]

Fiberbredbånd fra kommersielle aktører kan sammenlignes med et kinderegg. Med riktige og forutsigbare vilkår kan private aktører investere med trygg og fornuftig avkastning. Landets innbyggere og næringsliv får infrastrukturen de trenger. Og regjeringen kan få sine sunne og friske bredbåndsmål finansiert på annet vis enn over statsbudsjettet. I dagens Norge er det dessverre tidvis vanskelig […]