Arkiv: desember 2013

Vi spurte folket (følgerne våre på Facebook) hvor viktig fibernett er ved kjøp av ny bolig. Her er svarene vi fikk i løpet av gårsdagen:  Kan ordne det selv, men det er noe man må ha nå. 9,9/10 Ganske viktig. 7/10 Fiber inn i bolig er alfa omega. Må bare ha fiber! Avgjørende. Veldig viktig! […]

I samfunnet generelt oppfatter man utbygging av infrastruktur som ett offentlig ansvar. Bruken betales enten pr. bruker og bruk eller gjennom skatter og avgifter (eller begge). Vi som jobber i IKT-næringen frustreres av at det samme prinsippet ikke gjelder utbygging av vår digitale infrastruktur. Det er uomtvistelig slik at en stadig større del av samfunnet […]

Med jevne mellomrom blusser diskusjonen om lokale monopoler opp og forbrukermyndigheter og andre reagerer mot denne «vederstyggelighet.» Slutt med det. Lokale monopoler er absolutt å foretrekke så langt. Vi bør stimulere slike monopoler i stedet for å bekjempe dem. Eneste alternativ er et offentlig/privat samarbeid om fibernett til bygdene. EUs vei har alt vist seg […]